به ادامه مطلب بروید

منیا21

جان سینا برای اولین بار در تاریخ 3 اپریل 2005 قهرمان دبلیو دبلیو ای شد

2-رویال رامبل2006

جانسینا با شکست دادن ادج قهرمان شد

3-تی ال سی 2006

بار دیگر با شکست دادن ادج قهرمان قهرمان دبلیو دبلیو ای شد

4-براگینگ پوینت 2009

جان سینا توانست رندی اورتون را وادار به گفتن ای کوئیت کرد

5-براگینگ رایتز2009

سینا باز هم قهرمان شد و رندی را برد

6-المنیشن چمپر2010

سینا توانست با اجرای اس تی اف روی تریپلچ برنده این بازی 6نفره شد

7- رسلمانیا26

جان سینا با اجرای بازی تماشایی با اس تی اف قهرمان دبلیو دبلیو ای شد

8- اکسریم رولز 2011

سینا باز هم قهرمان جهان شد

9 -راو 25 جولای

جان سینا با شکست دادن مستریو قهرمانی جهان را بنام خودش ثبت کرد

10-نایت اف چمپیونز 2011

سینا با شکست دادن دلریو صاحب و رکورد دار کمر بند شد